ஆழ்துளை கிணறுகளில் தவறி விழும் குழந்தைகளை மீட்கும் கருவியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி அப்துல் ரசாக்!

25

ஆழ்துளை கிணறுகளில் தவறி விழும் குழந்தைகளை மீட்கும் கருவியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி அப்துல் ரசாக்!

Check our All Movie/ Actors comedians Meme Templates from here Please Support us by like/Follow our pages: Facebook | Twitter | Instagram

Write your Comments